Uw Privacy

zo gaan wij met uw gegevens om

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Uw gegevens worden opgenomen in een aparte database ten behoeve van de Dag van de Limburgse Commissaris en Werken als Commissaris. Deze database wordt beheerd door een van de partners, namelijk Delfin.

Deze gegevens vult u zelf in door het aanmeldformulier in te vullen op de website. Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

  • Uw geslacht, in verband met de gewenste aanhef
  • Uw voor- en achternaam, eventueel tussenvoegsel
  • Uw e-mailadres

WAAROM HEBBEN WIJ UW GEGEVENS NODIG?

Doeleinden

1. Communicatie en Informatieverstrekking

(a) Wat houdt dit doeleinde in?
Wij informeren u over uw aanmelding, het programma, eventuele wijzigingen en andere relevante informatie met betrekking tot de Dag van de Limburgse Commissaris. Daarnaast ontvangt u van ons wekelijks een nieuwsbrief met relevante informatie over het Werken als Commissaris.

(b) Welke wettelijke grondslagen hanteren wij voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor deze doeleinden?
De wettelijke grondslag voor het verwerken van uw persoonsgegevens voor het verstrekken van informatie over de Dag van de Limburgse Commissaris is een “gerechtvaardigd belang”, als bedoeld in artikel 6 lid 1 sub f AVG. Het gerechtvaardigd belang is gelegen in het goed laten verlopen van de Dag van de Limburgse Commissaris. Voor het ontvangen van onze nieuwsbrief heeft u zich aangemeld en voor de verwerking van uw gegevens voor dit doeleinde heeft u derhalve toestemming gegeven als bedoeld in artikel 6 lid 1 sub a AVG. U heeft het recht om uw toestemming op ieder gewenst moment in te trekken. De intrekking van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van uw toestemming vóór de intrekking.

2. Het toekennen van PE punten

(a) Wat houdt dit doeleinde in?
Wij hebben uw persoonsgegevens nodig om aan u PE punten toe te kennen.

b) Welke wettelijke grondslag hanteren wij voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor dit doeleinde?
De wettelijke grondslag voor het verwerken van uw persoonsgegevens voor dit doeleinde is een “gerechtvaardigd belang”, als bedoeld in artikel 6 lid 1 sub f AVG. Het gerechtvaardigd belang is gelegen in het kunnen verstrekken aan u van de aan deelname verbonden PE punten.

HOE LANG BEWAART DELFIN UW GEGEVENS?

Delfin bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Na afloop van de Dag van de Limburgse Commissaris verwijderen wij uw gegevens. U blijft wel de nieuwsbrief Werken als Commissaris ontvangen, daar kunt u zich op ieder moment van afmelden door gebruik te maken van de opt-out functie in de nieuwsbrief.

GEGEVENS DELEN MET ANDEREN

Voor de goede uitoefening van de Dag van de Limburgse Commissaris en het kunnen toekennen van PE-punten verstrekt Delfin uw persoonsgegevens aan de deelnemende partners van de Dag van de Limburgse Commissaris. De deelnemende partners van de Dag van de Limburgse Commissaris zijn Thuis Partners advocaten, Delfin, Board in Balance B.V. en Maastricht University. Delfin verstrekt uw persoonsgegevens NIET aan andere partijen.

UW RECHTEN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om te verzoeken om beperking van de verwerking van uw gegevens en om het verkrijgen van uw gegevens in digitaal formaat. Tevens wijzen wij u uitdrukkelijk op uw recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt een verzoek tot uitoefening van (één of meer van) uw rechten sturen naar aanmelden@dagvandelimburgsecommissaris.nl. Delfin zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Naast de uitoefening van voornoemde rechten, heeft u ook altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, indien u van mening bent dat uw privacy rechten worden geschonden.

COOKIES EN VERGELIJKBARE TECHNIEKEN

Delfin gebruikt alleen functionele cookies met het doel de website optimaal te laten werken

BEVEILIGEN

Delfin neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van de Dag van de Limburgse Commissaris, maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Delfin verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Delfin op via aanmelden@dagvandelimburgsecommissaris.nl.

DELFIN C.Q. DAG VAN DE LIMBURGSE COMMISSARIS IS ALS VOLGT TE BEREIKEN:

Postadres:

Avenue Ceramique 223, 6221 KX  MAASTRICHT

Vestigingsadres:

Avenue Ceramique 223, 6221 KX  MAASTRICHT

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel:

14076898

Telefoon:

043-3285110

E-mailadres:

info@delfin.eu of
<ahref=”mailto:aanmelden@dagvandelimburgsecommissaris.nl”>aanmelden@dagvandelimburgsecommissaris.nl

Deel deze bijeenkomst met uw netwerk

en ontmoet nog meer toezichthouders