Tweede spreker

Mr. Nico van der Peet
Advocaat
Volg Nico van der Peet op social media

linkedin

Curriculum
Nico van der Peet is advocaat sinds 2004 en is gespecialiseerd in het vennootschaps- en ondernemingsrecht, het burgerlijk procesrecht en het beslag- en executierecht. Op die gebieden adviseert hij bedrijven, instellingen en overheden en staat hij aandeelhouders, bestuurders en commissarissen collectief of individueel bij.

Zijn praktijk beslaat het spectrum vanaf het opstarten van een onderneming tot aan de verkoop of liquidatie daarvan. In dat kader spelen herstructureringen, participaties en het beëindigen van samenwerkingsverbanden.

Hij procedeert over conflicten die in en bij de onderneming ontstaan. Zo behoren het voeren van procedures over aandeelhouders geschillen, (gedwongen) aandelenoverdracht en aansprakelijkheidskwesties tot zijn werkterrein.

Nico van der Peet voltooide met succes de Grotius specialisatieopleiding Vennootschaps- en Ondernemingsrecht. Hij is lid van de Vereniging Corporate Litigation.

Tweede spreker

Mr. Nico van der Peet
Advocaat
Volg Nico van der Peet op social media

linkedin

Curriculum
Nico van der Peet is advocaat sinds 2004 en is gespecialiseerd in het vennootschaps- en ondernemingsrecht, het burgerlijk procesrecht en het beslag- en executierecht. Op die gebieden adviseert hij bedrijven, instellingen en overheden en staat hij aandeelhouders, bestuurders en commissarissen collectief of individueel bij.

Zijn praktijk beslaat het spectrum vanaf het opstarten van een onderneming tot aan de verkoop of liquidatie daarvan. In dat kader spelen herstructureringen, participaties en het beëindigen van samenwerkingsverbanden.

Hij procedeert over conflicten die in en bij de onderneming ontstaan. Zo behoren het voeren van procedures over aandeelhouders geschillen, (gedwongen) aandelenoverdracht en aansprakelijkheidskwesties tot zijn werkterrein.

Nico van der Peet voltooide met succes de Grotius specialisatieopleiding Vennootschaps- en Ondernemingsrecht. Hij is lid van de Vereniging Corporate Litigation.

Deel deze bijeenkomst met uw netwerk

en ontmoet nog meer toezichthouders