Eerste spreker

Prof. Mr. Mieke Olaerts
Hoogleraar Vergelijkend  en Nationaal Ondernemingsrecht

Volg Mieke Olaerts op social media

linkedin

Curriculum

In 2007 promoveerde Mieke Olaerts aan de Universiteit Maastricht op het onderwerp Vennootschappelijke beleidsbepaling in geval van financiële moeilijkheden; de positie van bestuurders en aandeelhouders.

Sinds de succesvolle afronding van haar promotieonderzoek in 2007 zij als universitair docent en later als universitair hoofddocent werkzaam geweest bij de capaciteitsgroep Privaatrecht van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Maastricht.

Op 1 oktober 2015 werd Mieke Olaerts benoemd tot bijzonder hoogleraar Comparative Company Law. Daarnaast is zij vertrouwenspersoon voor promovendi binnen de Graduate School.

Mieke Olaerts is Lid van de Ius Commune onderzoeksschool. Voorts is zij Academisch Directeur van het Institute for Corporate Law Governance and Innovation Policies (ICGI). Zij is lid van de redactie van het Tijdschrift voor Ondernemingsbestuur en European Company Law.

Eerste spreker

Prof. Mr. Mieke Olaerts
Hoogleraar Vergelijkend  en Nationaal Ondernemingsrecht

Volg Mieke Olaerts op social media

linkedin

Curriculum

In 2007 promoveerde Mieke Olaerts aan de Universiteit Maastricht op het onderwerp Vennootschappelijke beleidsbepaling in geval van financiële moeilijkheden; de positie van bestuurders en aandeelhouders.

Sinds de succesvolle afronding van haar promotieonderzoek in 2007 zij als universitair docent en later als universitair hoofddocent werkzaam geweest bij de capaciteitsgroep Privaatrecht van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Maastricht.

Op 1 oktober 2015 werd Mieke Olaerts benoemd tot bijzonder hoogleraar Comparative Company Law. Daarnaast is zij vertrouwenspersoon voor promovendi binnen de Graduate School.

Mieke Olaerts is Lid van de Ius Commune onderzoeksschool. Voorts is zij Academisch Directeur van het Institute for Corporate Law Governance and Innovation Policies (ICGI). Zij is lid van de redactie van het Tijdschrift voor Ondernemingsbestuur en European Company Law.

Deel deze bijeenkomst met uw netwerk

en ontmoet nog meer toezichthouders